Scanatura og inatur.no

Rossfjordvassdraget

Fiskekort for Rossfjordvassdraget selges på Inatur.no eller Scanatura.no. For kjøp på Inatur.no, søk på Rossfjordvassdraget og klikk deg inn på siden ved å trykke på bildet til Rossfjordvassdraget, her vil du finne en link som er grønn og det står følgende: Kjøp fiskekort her, klikk på denne og du vil komme til www.scanatura.no sin side for salg av kort. Her velger du det kortet som passer deg. Du kan velge Hele vassdraget som inkluderer Tidevannselva, Rossfjordvatnet, Lakselva og Finnfjordvatnet, her velger du også om du vil ha døgnkort, ukeskort eller sesongkort. Eller du kan velge Vatnan og Tidevannselva,  dette kortet inkluderer Rossfjordvatnet helt ned til sjøen og Finnfjordvatnet her er det bare et kort og det er sesongkort.            

Husk å rapportere fangst etter endt fiske, dette gjøres på nett, følg linken du fikk da du kjøpte fiskekortet.Det skal rapporteres for alle dager du har vært å fisket også dager med null fangst.

Kvittering for betalt fiskeravgift til staten og legitimasjon må også medbringes under fisket.

Denne kan kjøpes på nett http//fiskeravgift.miljodirektoratet.no/

For informasjon om salget kan disse kontaktes etter kl 16.00

Tore Moheim 91743710

Svenn Sundquist 97157398

Hilsen styret i Rossfjordvassdragets grunneierlag

Skitt Fiske!

Del denne siden