Referat årsmøte 2021

Årsmøter ble gjennomført 2. mai 2021 på Høllanes.

Årsmøte innkalling 2021

Årsmøte 2021 er innkalt til 7 februar 2021, kl 1700, på Høllanes.

Frist for å melde saker til årsmøtet 21 januar.

På grunn av begrensninger for å hindre spredning av Koronavirus flyttes årsmøte til 21 mars, kl 1700, på Høllanes

Styret 

Årsmøte 2021 Dagsorden med saker

Resultatregnskap 2020

Balanse 2020

Revisorberetning 2020

Forslag budsjett 2021

Finnfjordvannet forvaltningsplan 2019-2024

Del denne siden