Skjellprøvetaking av laks/pukkellaks sesongen 2019

Hei, all laks som fanges i Rossfjordvassdraget under fisket i 2019 skal det tas skjellprøver av også pukkellaks.

Skjellprøvetakings konvolutter ligger i en postkasse på veggen hos Sverre Nordmo, under her ligger det informasjon om hvordan det skal tas prøver av laks og hvor de skal sendes.

Dette er et meget viktig arbeid og vi håper at dere velger å utføre dette.

Informasjon Pukkellaks sportsfiskere

NINA Anbefalinger til Fylkesmenn - ekstratiltak

Baksiden av prøvetakningskonvolutten

Baksiden av prøvetakningskonvolutten

Forsiden til prøvetakningskonvolutten

Forsiden til prøvetakningskonvolutten

Del denne siden