Kultivering av Finnfjordvatnet 1999-2011

I 1999 startet kultiveringen av Finnfjordvatnet og den varte helt til 2011.

Sverre Larssen var primus motor for dette arbeidet.

Det ble iløpet av denne perioden tatt ut ca 11.400 kg småfallen røye og abbor, ca 250.000 individer. Da kultiveringen startet var snittvekta på røya 25 gram og ved slutt i 2011 var denne kommet opp i 93 gram. Det ble fisket både sommer og vinter.

Det ble i perioden 1999-2011 utført godt over 3000 dugnadstimer, en betydelig innsats. 

Dette er kortversjonen av alle disse årene. 

Oppstart av ny kultivering i Finnfjordvatnet 2018

Sommeren 2018 startet Rossfjordvassdragets grunneierlag (RVGL) opp igjen kultiveringsarbeidet i Finnfjordvatnet etter at det ble avsluttet i 2011.

Denne gangen prøvde vi noe nytt, det skulle fiskes med 3m høye storruser. Det ble kjøpt inn 3 slike ruser og fisket startet rett før sommerferien og pågikk i 14 uker tilsammen.

Det som er bra med disse rusene er at man får fanget alle typer og størrelser av fisk levende og vi kan dermed sortere ut det som skal tilbake i vannet og det vi vil ta ut.  

Resultatet av fisket med rusene ble bedre enn forventet.

Det ble tatt opp 4286 røyer med ei snittvekt på 106 gram. Det ble tatt ut 2697 abbor med ei snittvekt på 247 gram. Det ble også fanget og sluppet ut 531 ørret, 22 laks, 16 ål og 10 sandskrubber. 

Det ble tidlig klart at det var endel fisk i Finnfjordvatnet og at særlig abboren var i godt hold og mest sannsynlig en stor konkurrent for røya. 

Leder for kultiverings gruppen Tore Moheim fikk engasjert ferskvannsbiolog Runar Kjær fra Uit til å ta jobben med å gjøre et prøvefiske med spesielle garn for oss. Det ble søkt tillatelse fra fylkesmannen til å sette garn og det ble klart at fisket skulle finne sted i oktober når laks og sjøørret var gått tilbake i elva for å gyte. 

Grunnen til at vi ønsket et prøvefiske var å få en oversikt over helsetilstanden til Finnfjordvatnet og fisken der, for så å få et svar på om det er overbefolket eller det er en kamp om føden. Rapporten fra prøvefisket ville kunne gi svar på hvor vi må sette inn trykket for å bedre Finnfjordvatnets fiskestamme.

Del denne siden