Oppsynet i Rossfjordvassdraget

Følgende er oppsynsmenn i Rossfjordvassdraget:

Stig Jarle Hansen, Leder  907 34 556

Svein Kåre Simonsen        909 15 935

Disse skal kontaktes ved observasjoner om uregelmessige forhold i vassdraget.

Visst ingen av disse kan nåes på telefon kontakt styrets leder Tore Moheim på tlf 91743710

Del denne siden