Desinfisering

Rossfjordvassdraget innfører desinfiserer fra fiskesesongen 2016. Dette for å hindre spredning av fiskesykdommer som Gyrodactylus Salaris. Ordningen er selvbetjent og det er bare å følge instruksjonen i kassen. Kasser er satt ut på følgende steder: båtutsettet i Rossfjordvannet, Vassenden og båtutsettet i Finnfjordvannet, Blomli.

Alle skal desinfisere, fiskere som kun fisker i Rossfjordvassdraget trenger bare å desinfisere før fisket starter (1 gang i sesongen). Særlig viktig er det for fiskere som kommer fra andre vassdrag  og som har vært i kontakt med vann og fisk å desinfisere utstyret. Det er viktig å være obs på at man ikke tar med seg vann eller tømmer ut vann i vassdraget som kommer fra et annet vassdrag.

Sløying av fisk og vasking av fisk må bare skje i det vassdraget fisken er fangstet i. Fiskeslog taes med og kastes i søpplet eller graves ned.

Mvh styret

Slik hindrer du spredning av Gyrodactylus salaris.01

Informasjonsfolder fra Mattilsynet

Kart over desinfiseringskasser.

Del denne siden