Invitasjon til møte angående resultat fra prøvefisket i Finnfjordvatnet 2018

GRUNNEIERNE
I ROSSFJORDVASSDRAGET
INVITASJON
INFORMASJONSMØTE

onsdag 10. april kl. 18 på Høllanes Grendehus.
Styret i Rossfjordvassdragets Grunneierlag
inviterer til informasjonsmøte om resultatet
fra prøvefisket i Finnfjordvatnet i 2018.
Ferskvannsbiolog Runar Kjær er faglig
ansvarlig for prøvefisket. Han vil informere
om arbeidet og de funn som er gjort.
Vi vil også informere om det forestående
arbeidet med en forvaltingsog
kultiveringsplan for Finnfjordvatnet.
Samt gi en innføring i vannforskriften.
Det blir satt av tid til spørsmål og kommentarer.
Grunneierlaget har som målsetting å etablere
og opprettholde en sunn, frisk og bærekraftig
fiskebestand. Dette som grunnlag for et attraktivt
sportsfiske og innsjøen som rekreasjonsområde.
Enkel bevertning. Vel møtt!
Styret i Rossfjordvassdragets Grunneierlag.

Eiendomsoverdragelser

Som alle vet selges og kjøpes det eiendommer rundt vassdraget vårt, her vet vi at flere eiendommer har skiftet eier i 2017 og nå i 2018 men laget mangler informasjon på nye eiere.

Ved salg av eiendom med fiskerett har du plikt til å informere kjøper om at det følger med et eierskap i et grunneierlag. Skal vi få sendt fiskekortet til rett person må vi ha rett data på eiendommen. 

Kjenner du noen som har kjøpt eller solgt eiendom langs vassdraget vårt gi gjerne beskjed om dette til de det gjelder slik at vi får våre register så rett som mulig.

Mvh

Styret 

Innmelding av epost tlf og navn gårds og bruks nr.

Hei Alle rettighetshavere her kommer det info om innmelding av korrekt informasjon til laget.

Har du fiskerett men ikke fått rettighetshaverkort, da gjør du følgende.

Send følgende informasjon på lagets epost som er postrvgl@outlook.com:

- navn, også på medeiere

- gårds og bruks nummer på eiendommen som har fiskerett

- telefon nummer

Når vi har mottatt dette blir kortet sendt på epost så snart som mulig.

Del denne siden