Referat årsmøte 2019 RVGL

Årsmøte innkalling 2019

Årsmøte i Rossfjordvassdragets grunneierlag 2019

Avholdes på Høllanes 28.03.19 kl.19.00

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 13.03.19

Mh styret

Dagsorden, årsmelding og regnskap 2019

Årsmøte for

Rossfjordvassdragets grunneierlag

28.mars 2019

Høllanes

Årsmøte i Rossfjordvassdragets grunneierlag 2019

Torsdag 28.03.19 kl. 19.00 på Høllanes

Saksliste:

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

Registrering av fremmøtte og fullmakter.

Valg av ordstyrer og sekretær.

Valg av to til å underskrive protokollen.

Godkjenning av dagsorden.

Åpning ved leder.

Styrets årsberetning for 2018 og arbeidsplan 2019.

Fiskekort og priser 2018/2019.

Saker:

  1. a.    Avsetting av midler til kultiveringen av Finnfjordvatnet, Tore Moheim
  2. b.    Ingen utbetaling av overskudd til rettighetshavere i 2019
  3. 9.    Regnskap 2018.

10. Budsjett 2019.

11. Valg 2019

1.

2.

3.

4.

5.

6. Årsberetning 2018 og plan for 2019

Styret har bestått av følgende personer i 2018:

Leder                                   Svenn E. Sundquist.

Kasserer                               Arne Vestad.

Sekretær                               Svein Kåre Simonsen.

Styremedlem                        Stig Jarle Hansen.

Styremedlem                        Asbjørn Bondestad

Vara medlemmer:

1.  varamann                         Per Tore Wikmark

2.  varamann                         Johnny Larsen.

Valgkomité:                      

For et år.                               Sverre Nordmo

For to år.                               Tor Arne Selvli

For tre år                              Bjørnar Berntsen

Revisorer:                         

Enstemmig valgt                   Odd Arne Mikalsen.

Enstemmig valgt                    Roger Solvold.

Styret har siden forrige avholdt 5 styremøter og behandlet 17 saker.

Vi har svart på undersøkelse fra fylkesmannen og vitenskapelig råd for laksefiske (VRL) om tilstanden i vassdraget noe som gjøres etter endt sesong hvert år.

Fiskesesongen 2018

Solgte Fiskekort
laks u 3 kg

3-7 kg

over 7 kg

sjøaure

sjørøye


sesong

uke

døgn


år

ant

kg

ant

kg

ant

kg

ant

kg

ant

kg

2003

43

93,6

9

42,6

3

26,6

601

320,6

16

12,6


32

20

36

2004

32

58,1

6

24,9

1

7

781

420,3

24

19,6


31

2

43

2005

28

52,7

5

21,2

3

23,1

564

277,2

24

17,4


55

23

13

2006

104

251

5

18,6736

479,3

79

38,2


52

16

26

2007

25

63,3

7

41,8

6

58,1

644

341,4

90

50,1


382008

30

62,3

19

83,8

6

46,5

873

489,8

29

19,7


67

6

26

2009

10

17,6

6

35

2

16

528

261,5

7

7,8


50

15

20

2010

42

81,2

25

105,9

9

92,3

971

628

6

2,3


50

8

25

2011

28

40,4

5

22,3

2

19

702

452,3

18

7,3


56

7

13

2012

51

105,2

33

136,3

15

146

954

886,6

54

50,1


64

7

9

2013

106

214,1

34

150,4

12

91,9

971

687,3

35

25,4


109

21

4

2014

47

105,9

8

32,2591

467

13

9,3


55

17

17

2015

29

59,7

13

52,7

3

27,4

696

513,5

5

3,7


88

5

30

2016

17

32,1

10

57,9

2

18,2

716

573,4

2

4,4


108

7

31

2017

48

104

31

150

7

72

528

413

1

2


165

19

45

2018

16

35

8

37

1

8

533

403

3

1


170

15

56

Det ble solgt kort for 47.440,- i 2018 mot 50.250,- i 2017 så det er en liten nedgang, men med tanke på hvordan sesongen var i 2018 så er dette et bra resultat.

Det ble solgt kort på nett og hos forhandler med en slik fordeling:

ID

SONE

SalesYear

Kanal

Avgift (kr)

ProvisjonSats

Provisjon

Antall kort

Provisjon inkl. mva

912

Finnfjordvannet

2018

Webshop

700

10%

70

7

87,5

912

Finnfjordvannet(Kun innlandsfiske)

2018

Forhandler

350

6.5%

22,75

1

28,4375

912

Finnfjordvannet(Kun innlandsfiske)

2018

Webshop

540

10%

54

14

67,5

912

Hele vassdraget

2018

Forhandler

3000

6.5%

195

3

243,75

912

Hele vassdraget

2018

Webshop

27100

10%

2710

73

3387,5

912

Vatna og tidevannselva

2018

Forhandler

350

6.5%

22,75

1

28,4375

912

Vatna og tidevannselva

2018

Webshop

15400

10%

1540

44

1925

Fangstresultatet for storrusefisket i Finnfjordvatnet:

Storrusefangst av fisk i Finnfjordvatnet 2018


Fanget


Sluppet ut

Røye

Sjørøye

Abbor

Ørret

Sjøørret

Laks


Røye

Sjørøye


Abbor

Ørret

Sjøørret

Laks


ÅL

Skrubbe

Uke nr

Antall

Kg

Antall

Kg

Antall

Kg

Antall

Kg

Antall

Kg

Antall

Kg


Antall

Kg

Antall

Kg

Antall

Kg

Antall

Kg

Antall

Kg

Antall

Kg


Antall

Cm


28

55

5,5308

77


1
17

?


1

60


29

38

3,8235

58,75

3

0,3
1

1,516

?


1

70-80


30

173

17,3418

104,5


28

?

31

33

3,3271

67,75


17

?


2

70

2

32

173

17,3161

40,25


49

?


1

50-60

3

33

588

58,8113

28,251

3,2


47

?


1

50-60


34

600

6071

17,75


43

?2

?


135

469

46,955

13,75


45

?


2


2

36

386
49621


2

37

161
2048138

97
414


39

135
522


40

87
218


41

9115142


43


VIK

788

91,77953

227,2


57

29,5510

11,85


1

60


sum

3874

304,67

0

0

2665

635,2

3

0,3

1

3,2

0

0


0

0

2

1,5

0

0

498

29,55

0

0

12

11,85

0

13

190

9

Pukkellaks/Russelaks Det har sesongen 2018 ikke vært rapportert fangst av denne typen laks. Heller ikke observasjoner. Det er fra forskerne forventet at det i 2019 skal komme et innsig av denne laksen siden den gyter i oddetallsår. Så her gjelder det å rapportere hvis du får en. Forskerne er veldig interessert i skjellprøver av disse fiskene for å kunne si noe om hva de spiser etc.

Fangstrapportering grunneiere kunne vært noe bedre i 2018, her var det levert ut 98 kort og 70 rapportert.

Oppsynet 2018 har bestått av følgende personer:

Stig Jarle Hansen, Leder

Svein Kåre Simonsen

Odd Arne Mikalsen

Svenn Sundquist

Det har i 2018 blitt gjort 2 garnbeslag i vassdraget og 1 oppgjør på stedet.

Dugnader 2018:

-        Kledning av sørveggen på bua i Vassenden ble utført, her ble også vinduet skiftet.

-        Det ble ryddet nedfallstrær og annet søppel fra Tverrelva i sommer.

-        Brygge, landgang og båt satt ut i Rossfjordvatnet

-        Båt satt ut i Finnfjordvatnet.

-        Gapahuken i Straumen ble flyttet litt lengre bak fra elvekanten så ikke springflo og isgang får tak i den på vinterstid.

-        Storrusefisket i Finnfjordvatnet ble satt i gang før sommerferien og det ble fisket i 14 uker sammenhengende, de tre siste ukene bare med 1 ruse. Resultat må sies å være bra med tanke på det varme været vi hadde en periode.

Arbeidsåret 2019:

Det er ting å ta tak i dette året også, på dugnadsiden er det flere prosjekter som krever oppmerksomhet blant annet dette:

-        Båtutsettet i Vassenden, her skal døra og et vindu skiftes. Dette er nå skaffet til veies og monteres så snart snyen er borte.

-        Oppdater informasjonstavler rundt om i vassdraget, kanskje lage noen flere.

-        Benker rundt om i vassdraget må sjekkes og smøres, noen bord må skiftes på benken i Vassenden. Si ifra til styret hvis du har mulighet å bidra en time eller 2 med dette arbeidet.

-        Gapahuken i Hølla må flikkes på. (kanskje mer enn flikkes på) denne holder på å gå av fundamentet, stolpene.

-        Rydde kratt langs deler av Lakselva. Grunneieravtaler må gjøres her før saging. 

-        Kultivering i Finnfjordvatnet fortsetter som i 2018, det skal fortsatt fiskes med storruser i Finnfjordvatnet i sommer. Vi må si at det var en suksess i 2018.

-        Desinfiseringsstasjonen i Finnfjordvannet må settes ut og ses etter i løpet av sesongen, denne er ferdig bygget og står ved båtutsettet i Vassenden.

-        Flytebrygge, landgang og båt settes ut i Finnfjordvatnet, her må det gjøres en avtale om flytebrygga med grunneier før dette kan skje.

-        Flytebrygge, landgang og båt settes ut i Vassenden så snart isen går.

Som dere ser er det mange ting å ta tak i og styret har ikke anledning til å rekke over alt dette alene så vi «søker» dermed etter noen som kan være «prosjektleder» for noen av prosjektene/dugnaden som står på timeplan for 2019.

Videre skal styret jobbe med forvaltningsplanen for vassdraget som kom i 2017 denne skal godkjennes av fylkesmannen til slutt. Det er i forbindelse med kultivering av Finnfjordvatnet laget et utkast til forvaltningsplan for dette arbeidet. Det ble høsten 2018 prøvefisket i Finnfjordvatnet med garn, dette ble utført av fiskebiolog Runar Kjær ved Uit. Rapporten ventes ferdig i løpet av April.

Det er påbegynt jobb med å finne ut om et telleapparat/video overvåking av lakselva er en god løsning for vårt vassdrag, dette for å prøve å få en oversikt på hvor mye anadrom fisk som kommer opp i elva. Styret holder kontakten med Nordavind utvikling i denne saken og jobber videre med å utferdige en søknad til dette.

7. Fiskekort

Fiskekort for rettighetshavere kostet i 2018 200 kr, styret ser ingen grunn til å forandre denne i 2019.

Fiskekort og priser for andre enn rettighetshaverne solgt på scanatura.no i 2018 var slik dere ser i tabell nedenfor.


Finnfjordvannet (Kun innlandsfiske)

Døgnkort

30

01.01.2019

31.12.2019


Finnfjordvannet (Kun innlandsfiske)

Sesongkort

350

01.01.2019

31.12.2019


Finnfjordvannet (Kun innlandsfiske)

Ukes kort

150

01.01.2019

31.12.2019


Hele vassdraget

Døgnkort

150

15.06.2018

14.09.2018


Hele vassdraget

Førstedagskort 15. juni kl 00 - 18:00

150

15.06.2018

16.06.2018


Hele vassdraget

Sesongkort

1000

15.06.2018

14.09.2018


Hele vassdraget

Ukes kort

300

15.06.2018

14.09.2018


Vatna og tidevannselva

Sesongkort

350

15.06.2018

14.09.2018

Styrets innstilling til fiskekortprisene i 2019 er at sesongkortet vatna og tidevannselva økes til kr 500,-

8. innkomne saker

a.  Årsmøtet i Rossfjordvassdragets Grunneierlag 28. mars 2019


Sak: Finnfjordvatnet - Utarbeiding av forvaltningsplan

Styret i Rossfjordvassdragets Grunneierlag nedsatte en arbeidsgruppe i april 2018 med formål å utarbeide en forvaltningsplan for Finnfjordvatnet.

Arbeidsgruppe forvaltningsplan
Arbeidsgruppen består av:
- Tore Moheim, leder
- Svein Kåre Simonsen
- Erlend Winther
- Håvard Winther.

Formål
Formålet med å utarbeide en forvaltningsplan, er å legge en langsiktig plan for kultivering og overvåking av innsjøen, slik at det blir etablert bærekraftige stammer av stedegne fiskearter. Kultiveringsarbeidet har som målsetting å oppnå en god balanse mellom antall individer og næringstilgang og skape gode gyteforhold for ørret.

Arter som lever i innsjøen
- Abbor
- Røye
- Skrubbe (ferskvannsflyndre)
- Trepigget stingsild
- Ørret
- Ål.
Det går opp laks, sjøørret og sjørøye i innsjøen fra Rossfjorden.

Prøvefiske
Høsten 2018 engasjerte Arbeidsgruppen Runar Kjær fra Finnsnes (mastergrad i ferskvanns-biologi) til å gjennomføre et prøvefiske i innsjøen. Prøvefisket ble gjennomført i tiden 11. – 13. oktober, med støtte til feltarbeidet fra arbeidsgruppen. Formålet med prøvefisket er å innhente relevant kunnskap om økosystemet i innsjøen som grunnlag for utarbeiding av en forvaltningsplan.

Det ble fisket med 18 garn med varierende maskevidde i strandsonen (1-3 meters dyp), på mellomdypt vann (10 – 12 meter) og på dypet (25 – 30 meter). I alt 367 fisker (abbor, røye og ørret) ble tatt opp. En analyse av prøvefisket vil gi svar på fiskens alder, vekst, kjønns-modning, næringstilgang og ev. konkurranse mellom artene på næringsdyr. Kjær har tatt fangsten til analyse i et egnet laboratorium på Universitetet i Tromsø. Han vil utarbeide en rapport fra prøvefisket som er tilgjengelig medio april 2019.

Overordnet målsetting
Etablerte Finnfjordvatnet som et etterspurt sportsfiskevann for lokalbefolkningen og tilreisende.

Delmål kultivering
- Redusere abborbestanden
- Utbedre gytebekker / -elver for ørreten
- Måle vannkvaliteten
- Bestandsovervåking
- En bærekraftig bestandstetthet.

Økonomi
Prøvefisket med påfølgende fangstanalyse vil koste Grunneierlaget 50 000 kroner til fore-taket Ferskvannsbiologen Runar Kjær. Det må settes av penger i 2019 og i årene framover til utarbeiding og oppfølging av foreslåtte tiltak i forvaltningsplanen. Omfang og beløp er ikke mulig å fastslå før prøvefiskeanalysen er klar. 

Det kan søkes om penger i det offentlige virkemiddelapparatet. Erfaringen er imidlertid at søker får utbetalt maksimalt 50 % av omsøkt beløp. Ergo må Grunneierlaget selv også bidra med penger for å kunne finansiere ulike forvaltningstiltak.

En måte å delfinansiere gjennomføringen av tiltak i forvaltningsplanen på, er å be grunn-eierne (ca. 70 eiendommer) om et bidrag på noen hundre kroner hver (f.eks. 700 kroner) som en engangsinnbetaling.

Informasjon om prøvefisket og forvaltningsplanen
Grunneierne bes invitert til informasjonsmøte om arbeidet med forvaltningsplanen, i april / mai 2019. Møtet bør finne sted når rapporten fra prøvefisket er klar, slik at grunneierne også får informasjon om den. Grunneierne bør få utdelt / tilsendt rapporten.

Vedtak
Årsmøtet i Rossfjordvassdragets Grunneierlag gir sin tilslutning til og støtter arbeidet økonomisk med utarbeiding av en forvaltningsplan for Finnfjordvatnet, med start i 2019. Resultatet fra prøvefisket i oktober 2018 legges til grunn for det faglige innholdet forvaltningsplanen.

Styrets innstilling til vedtak i sak 8a:

Styret mener det er viktig at arbeidet med forvaltningsplanen og bestandsvurderingen fortsetter.

Det er søkt om støtte til dette tiltaket gjennom fiskefondet til miljødirektoratet. Det er søkt om 115.000,- til dette formålet.

Styret mener at økonomien i laget er så god at dette tas høyde for i budsjettet for 2019.

8b. Det anbefales ingen utbetaling av overskudd til grunneiere for 2018.

9. Regnskap 2018

10. Budsjett 2019

11. Valg

 Valg 2019

Leder: Anders Salen Hauglid (2år)

Kasserer: Arne Vestad (2 år)

Styremedlem: Bjørn Kolbeinsen

Styremedlem: Stig Jarle Hansen

Sekretær: Svein Kåre Simonsen

Varamedlem: Jonny Larsen

Varamedlem: Per Tore Vikmark

Nytt medlem i Valgkomiteen blir Mads- Rasmussen (Sverre Nordmo går ut av valgkomiteen)

  1. Tor Arne Selvli, leder
  2. Bjørnar Berntsen
  3. Mads Rasmussen

Revisorer:

  1. Odd Arne Mikalsen
  2. Roger Solvold

Revisjonsberetning 2018

Resultatregnskap 2018

Balanse 2018

Budsjett forslag 2019

Del denne siden