Rydding av skog langs Tverrelva

Skogrydding og søppelplukking utført i juli 2018. Det ble i tilleg til skog ryddet og samlet sammen en hel sekk med søppel av diverse slag.

Dugnads bidraget er levert av Svein Kåre Simonsen 

Før rydding av nedfalls skog langs Tverrelva.

Før rydding av nedfalls skog langs Tverrelva.

Etter rydding, her er det igjen en mulighet for at fisk kan gå opp.

Etter rydding, her er det igjen en mulighet for at fisk kan gå opp.

Del denne siden